SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

26. maj 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 632.771 −104
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 500.231 −365
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.381 −25
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 269.850 −340
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 13.878 223
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.790 868
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.790 868
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.102.553 695
  5.1 Primære markedsoperationer 2.003 593
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.100.448 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 103 103
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.664 −576
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.063.973 −12.799
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.879.321 −15.869
  7.2 Andre værdipapirer 184.653 3.070
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.484 0
9 Andre aktiver 327.314 −4.401
Aktiver i alt 7.713.658 −16.460
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.563.596 1.358
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.290.608 9.847
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 155.701 −597
  2.2 Indlånsfacilitet 4.134.596 10.444
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 311 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 39.507 −1.283
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 349.412 −25.952
  5.1 Offentlig forvaltning og service 261.507 −28.422
  5.2 Andre forpligtelser 87.905 2.470
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 253.111 743
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.408 29
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.634 639
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.634 639
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.263 0
10 Andre forpligtelser 275.722 −1.842
11 Revalueringskonti 622.156 0
12 Kapital og reserver 120.241 0
Passiver i alt 7.713.658 −16.460
Annexes
30 May 2023