Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

26 mai 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 632 771 −104
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 500 231 −365
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 381 −25
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 269 850 −340
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 13 878 223
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 790 868
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 790 868
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 102 553 695
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 003 593
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 100 448 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 103 103
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 664 −576
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 063 973 −12 799
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 879 321 −15 869
  7.2 Alte titluri de valoare 184 653 3 070
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 484 0
9 Alte active 327 314 −4 401
Total active 7 713 658 −16 460
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 563 596 1 358
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 290 608 9 847
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 155 701 −597
  2.2 Facilitatea de depozit 4 134 596 10 444
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 311 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 39 507 −1 283
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 349 412 −25 952
  5.1 Administrație publică 261 507 −28 422
  5.2 Alte pasive 87 905 2 470
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 253 111 743
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 408 29
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 634 639
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 634 639
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 263 0
10 Alte pasive 275 722 −1 842
11 Conturi de reevaluare 622 156 0
12 Capital și rezerve 120 241 0
Total pasive 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023