Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 05 26
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 632 771 −104
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 500 231 −365
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 381 −25
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 269 850 −340
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 878 223
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 790 868
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 790 868
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 102 553 695
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 003 593
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 100 448 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 103 103
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 664 −576
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 063 973 −12 799
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 879 321 −15 869
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 184 653 3 070
8 Valdžios skola eurais 21 484 0
9 Kitas turtas 327 314 −4 401
Visas turtas 7 713 658 −16 460
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 563 596 1 358
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 290 608 9 847
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 155 701 −597
  2.2 Indėlių galimybė 4 134 596 10 444
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 311 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 507 −1 283
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 349 412 −25 952
  5.1 Valdžiai 261 507 −28 422
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 905 2 470
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 253 111 743
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 408 29
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 634 639
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 634 639
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 275 722 −1 842
11 Perkainojimo sąskaitos 622 156 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 241 0
Visi įsipareigojimai 7 713 658 −16 460
Annexes
30 May 2023