Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

17. ožujka 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 983 −8
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 721 1 081
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 502 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 277 219 1 081
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 759 −679
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 983 437
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 983 437
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 221 927 141
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 977 126
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 220 935 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 15 15
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 40 172 14 405
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 108 651 −6 615
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 930 103 −6 248
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 548 −367
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 539 0
9 Ostala imovina 311 124 −6 271
Ukupno imovina 7 831 859 2 491
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 554 469 1 118
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 175 944 −160 585
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 234 892 57 970
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 939 795 −218 523
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 257 −32
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 33 577 3 864
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 570 492 125 732
  5.1 Opća država 425 412 70 647
  5.2 Ostale obveze 145 080 55 085
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 305 004 29 787
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 432 107
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 353 93
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 353 93
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 284 339 2 373
11 Računi revalorizacije 589 140 0
12 Kapital i pričuve 120 747 0
Ukupno obveze 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023