Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

17 martie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 983 −8
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 721 1 081
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 502 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 277 219 1 081
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 759 −679
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 983 437
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 983 437
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 221 927 141
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 977 126
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 220 935 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 15 15
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 40 172 14 405
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 108 651 −6 615
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 930 103 −6 248
  7.2 Alte titluri de valoare 178 548 −367
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 539 0
9 Alte active 311 124 −6 271
Total active 7 831 859 2 491
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 554 469 1 118
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 175 944 −160 585
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 234 892 57 970
  2.2 Facilitatea de depozit 3 939 795 −218 523
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 257 −32
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 33 577 3 864
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 570 492 125 732
  5.1 Administrație publică 425 412 70 647
  5.2 Alte pasive 145 080 55 085
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 305 004 29 787
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 432 107
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 353 93
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 353 93
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 284 339 2 373
11 Conturi de reevaluare 589 140 0
12 Capital și rezerve 120 747 0
Total pasive 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023