Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 03 17
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 983 −8
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 507 721 1 081
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 502 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 277 219 1 081
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 759 −679
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 983 437
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 983 437
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 221 927 141
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 977 126
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 220 935 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 15 15
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 172 14 405
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 108 651 −6 615
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 930 103 −6 248
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 548 −367
8 Valdžios skola eurais 21 539 0
9 Kitas turtas 311 124 −6 271
Visas turtas 7 831 859 2 491
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 554 469 1 118
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 175 944 −160 585
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 234 892 57 970
  2.2 Indėlių galimybė 3 939 795 −218 523
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 257 −32
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 577 3 864
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 570 492 125 732
  5.1 Valdžiai 425 412 70 647
  5.2 Kiti įsipareigojimai 145 080 55 085
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 305 004 29 787
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 432 107
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 353 93
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 353 93
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 339 2 373
11 Perkainojimo sąskaitos 589 140 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 747 0
Visi įsipareigojimai 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023