Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

17.3.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 983 −8
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 721 1 081
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 502 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 277 219 1 081
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 759 −679
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 983 437
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 983 437
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 221 927 141
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 977 126
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 220 935 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 15 15
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 172 14 405
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 108 651 −6 615
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 930 103 −6 248
  7.2 Muut arvopaperit 178 548 −367
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 539 0
9 Muut saamiset 311 124 −6 271
Vastaavaa yhteensä 7 831 859 2 491
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 554 469 1 118
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 175 944 −160 585
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 234 892 57 970
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 939 795 −218 523
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 257 −32
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 33 577 3 864
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 570 492 125 732
  5.1 Julkisyhteisöt 425 412 70 647
  5.2 Muut 145 080 55 085
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 305 004 29 787
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 432 107
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 353 93
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 353 93
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 284 339 2 373
11 Arvonmuutostilit 589 140 0
12 Pääoma ja rahastot 120 747 0
Vastattavaa yhteensä 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023