Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

17. märts 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 983 −8
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 721 1 081
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 502 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 277 219 1 081
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 759 −679
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 983 437
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 983 437
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 221 927 141
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 977 126
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 220 935 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 15 15
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 172 14 405
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 108 651 −6 615
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 930 103 −6 248
  7.2 Muud väärtpaberid 178 548 −367
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 539 0
9 Muud varad 311 124 −6 271
Varad kokku 7 831 859 2 491
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 554 469 1 118
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 175 944 −160 585
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 234 892 57 970
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 939 795 −218 523
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 257 −32
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 33 577 3 864
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 570 492 125 732
  5.1 Valitsussektor 425 412 70 647
  5.2 Muud kohustused 145 080 55 085
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 305 004 29 787
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 432 107
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 353 93
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 353 93
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 284 339 2 373
11 Ümberhindluskontod 589 140 0
12 Kapital ja reservid 120 747 0
Kohustused kokku 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023