SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

17. marts 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.983 −8
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 507.721 1.081
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.502 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 277.219 1.081
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.759 −679
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.983 437
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.983 437
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.221.927 141
  5.1 Primære markedsoperationer 977 126
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.220.935 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 15 15
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.172 14.405
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.108.651 −6.615
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.930.103 −6.248
  7.2 Andre værdipapirer 178.548 −367
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.539 0
9 Andre aktiver 311.124 −6.271
Aktiver i alt 7.831.859 2.491
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.554.469 1.118
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.175.944 −160.585
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 234.892 57.970
  2.2 Indlånsfacilitet 3.939.795 −218.523
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.257 −32
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 33.577 3.864
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 570.492 125.732
  5.1 Offentlig forvaltning og service 425.412 70.647
  5.2 Andre forpligtelser 145.080 55.085
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 305.004 29.787
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.432 107
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.353 93
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.353 93
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 284.339 2.373
11 Revalueringskonti 589.140 0
12 Kapital og reserver 120.747 0
Passiver i alt 7.831.859 2.491
Annexes
21 March 2023