Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

17. marec 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.983 −8
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 507.721 1.081
  2.1 Terjatve do MDS 230.502 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 277.219 1.081
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.759 −679
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.983 437
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.983 437
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.221.927 141
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 977 126
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.220.935 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 15 15
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 40.172 14.405
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.108.651 −6.615
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.930.103 −6.248
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.548 −367
8 Javni dolg v eurih 21.539 0
9 Druga sredstva 311.124 −6.271
Skupaj sredstva 7.831.859 2.491
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.554.469 1.118
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.175.944 −160.585
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 234.892 57.970
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.939.795 −218.523
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.257 −32
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.577 3.864
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 570.492 125.732
  5.1 Sektor država 425.412 70.647
  5.2 Druge obveznosti 145.080 55.085
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 305.004 29.787
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.432 107
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.353 93
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.353 93
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 284.339 2.373
11 Računi prevrednotenja 589.140 0
12 Kapital in rezerve 120.747 0
Skupaj obveznosti 7.831.859 2.491
Annexes
21 March 2023