Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

27. siječnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 593 003 3
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 519 463 −3 805
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 871 −80
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 289 592 −3 725
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 18 473 −969
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 121 −289
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 121 −289
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 259 194 −63 077
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 241 392
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 257 951 −63 471
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 2 2
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 28 620 −174
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 123 401 6 553
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 945 147 6 796
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 254 −243
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 589 0
9 Ostala imovina 318 127 −3 431
Ukupno imovina 7 893 991 −65 189
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 558 996 −2 518
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 268 947 −68 704
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 175 950 812
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 091 722 −69 539
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 274 22
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 38 950 −6 111
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 497 719 26 005
  5.1 Opća država 398 139 30 472
  5.2 Ostale obveze 99 580 −4 467
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 328 253 −14 378
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 315 −103
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 987 381
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 987 381
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 297 367 −403
11 Računi revalorizacije 588 700 0
12 Kapital i pričuve 116 397 644
Ukupno obveze 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023