Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

27. januára 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 593 003 3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 519 463 −3 805
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 871 −80
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 289 592 −3 725
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 18 473 −969
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 121 −289
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 121 −289
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 259 194 −63 077
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 241 392
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 257 951 −63 471
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 2
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 620 −174
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 123 401 6 553
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 945 147 6 796
  7.2 Ostatné cenné papiere 178 254 −243
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 589 0
9 Ostatné aktíva 318 127 −3 431
Aktíva spolu 7 893 991 −65 189
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 558 996 −2 518
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 268 947 −68 704
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 175 950 812
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 091 722 −69 539
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 274 22
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 38 950 −6 111
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 497 719 26 005
  5.1 Verejná správa 398 139 30 472
  5.2 Ostatné záväzky 99 580 −4 467
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 328 253 −14 378
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 315 −103
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 987 381
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 987 381
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 297 367 −403
11 Účty precenenia 588 700 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 116 397 644
Pasíva spolu 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023