Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

27. januar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 593.003 3
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 519.463 −3.805
  2.1 Terjatve do MDS 229.871 −80
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 289.592 −3.725
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 18.473 −969
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.121 −289
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.121 −289
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.259.194 −63.077
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.241 392
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.257.951 −63.471
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 2
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 28.620 −174
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.123.401 6.553
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.945.147 6.796
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.254 −243
8 Javni dolg v eurih 21.589 0
9 Druga sredstva 318.127 −3.431
Skupaj sredstva 7.893.991 −65.189
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.558.996 −2.518
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.268.947 −68.704
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 175.950 812
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.091.722 −69.539
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.274 22
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.950 −6.111
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 497.719 26.005
  5.1 Sektor država 398.139 30.472
  5.2 Druge obveznosti 99.580 −4.467
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 328.253 −14.378
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.315 −103
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.987 381
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.987 381
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 297.367 −403
11 Računi prevrednotenja 588.700 0
12 Kapital in rezerve 116.397 644
Skupaj obveznosti 7.893.991 −65.189
Annexes
31 January 2023