Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 01 27
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 593 003 3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 519 463 −3 805
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 871 −80
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 289 592 −3 725
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 473 −969
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 121 −289
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 121 −289
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 259 194 −63 077
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 241 392
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 257 951 −63 471
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 2 2
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 620 −174
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 123 401 6 553
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 945 147 6 796
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 254 −243
8 Valdžios skola eurais 21 589 0
9 Kitas turtas 318 127 −3 431
Visas turtas 7 893 991 −65 189
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 558 996 −2 518
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 268 947 −68 704
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 175 950 812
  2.2 Indėlių galimybė 4 091 722 −69 539
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 274 22
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 950 −6 111
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 497 719 26 005
  5.1 Valdžiai 398 139 30 472
  5.2 Kiti įsipareigojimai 99 580 −4 467
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 328 253 −14 378
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 315 −103
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 987 381
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 987 381
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 297 367 −403
11 Perkainojimo sąskaitos 588 700 0
12 Kapitalas ir rezervai 116 397 644
Visi įsipareigojimai 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023