Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

27 ianuarie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 593 003 3
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 519 463 −3 805
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 871 −80
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 289 592 −3 725
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 18 473 −969
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 121 −289
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 121 −289
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 259 194 −63 077
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 241 392
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 257 951 −63 471
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 28 620 −174
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 123 401 6 553
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 945 147 6 796
  7.2 Alte titluri de valoare 178 254 −243
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 589 0
9 Alte active 318 127 −3 431
Total active 7 893 991 −65 189
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 558 996 −2 518
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 268 947 −68 704
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 175 950 812
  2.2 Facilitatea de depozit 4 091 722 −69 539
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 274 22
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 38 950 −6 111
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 497 719 26 005
  5.1 Administrație publică 398 139 30 472
  5.2 Alte pasive 99 580 −4 467
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 328 253 −14 378
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 315 −103
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 987 381
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 987 381
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 297 367 −403
11 Conturi de reevaluare 588 700 0
12 Capital și rezerve 116 397 644
Total pasive 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023