Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

27.1.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 593 003 3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 519 463 −3 805
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 871 −80
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 289 592 −3 725
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 18 473 −969
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 121 −289
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 121 −289
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 259 194 −63 077
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 241 392
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 257 951 −63 471
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 620 −174
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 123 401 6 553
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 945 147 6 796
  7.2 Muut arvopaperit 178 254 −243
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 589 0
9 Muut saamiset 318 127 −3 431
Vastaavaa yhteensä 7 893 991 −65 189
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 558 996 −2 518
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 268 947 −68 704
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 175 950 812
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 091 722 −69 539
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 274 22
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 38 950 −6 111
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 497 719 26 005
  5.1 Julkisyhteisöt 398 139 30 472
  5.2 Muut 99 580 −4 467
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 328 253 −14 378
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 315 −103
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 987 381
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 987 381
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 297 367 −403
11 Arvonmuutostilit 588 700 0
12 Pääoma ja rahastot 116 397 644
Vastattavaa yhteensä 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023