Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

27. ledna 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 593 003 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 519 463 −3 805
  2.1 Pohledávky za MMF 229 871 −80
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 289 592 −3 725
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 18 473 −969
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 121 −289
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 121 −289
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 259 194 −63 077
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 241 392
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 257 951 −63 471
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 620 −174
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 123 401 6 553
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 945 147 6 796
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 254 −243
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 589 0
9 Ostatní aktiva 318 127 −3 431
Aktiva celkem 7 893 991 −65 189
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 558 996 −2 518
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 268 947 −68 704
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 175 950 812
  2.2 Vkladová facilita 4 091 722 −69 539
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 274 22
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 38 950 −6 111
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 497 719 26 005
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 398 139 30 472
  5.2 Ostatní závazky 99 580 −4 467
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 328 253 −14 378
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 315 −103
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 987 381
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 987 381
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 297 367 −403
11 Účty přecenění 588 700 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 116 397 644
Pasiva celkem 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023