Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

27. jaanuar 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 593 003 3
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 519 463 −3 805
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 871 −80
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 289 592 −3 725
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 18 473 −969
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 121 −289
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 121 −289
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 259 194 −63 077
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 241 392
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 257 951 −63 471
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 620 −174
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 123 401 6 553
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 945 147 6 796
  7.2 Muud väärtpaberid 178 254 −243
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 589 0
9 Muud varad 318 127 −3 431
Varad kokku 7 893 991 −65 189
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 558 996 −2 518
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 268 947 −68 704
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 175 950 812
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 091 722 −69 539
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 274 22
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 38 950 −6 111
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 497 719 26 005
  5.1 Valitsussektor 398 139 30 472
  5.2 Muud kohustused 99 580 −4 467
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 328 253 −14 378
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 315 −103
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 987 381
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 987 381
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 297 367 −403
11 Ümberhindluskontod 588 700 0
12 Kapital ja reservid 116 397 644
Kohustused kokku 7 893 991 −65 189
Annexes
31 January 2023