SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

27. januar 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 593.003 3
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 519.463 −3.805
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.871 −80
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 289.592 −3.725
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 18.473 −969
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.121 −289
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.121 −289
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.259.194 −63.077
  5.1 Primære markedsoperationer 1.241 392
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.257.951 −63.471
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 2
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.620 −174
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.123.401 6.553
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.945.147 6.796
  7.2 Andre værdipapirer 178.254 −243
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.589 0
9 Andre aktiver 318.127 −3.431
Aktiver i alt 7.893.991 −65.189
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.558.996 −2.518
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.268.947 −68.704
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 175.950 812
  2.2 Indlånsfacilitet 4.091.722 −69.539
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.274 22
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 38.950 −6.111
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 497.719 26.005
  5.1 Offentlig forvaltning og service 398.139 30.472
  5.2 Andre forpligtelser 99.580 −4.467
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 328.253 −14.378
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.315 −103
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.987 381
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.987 381
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 297.367 −403
11 Revalueringskonti 588.700 0
12 Kapital og reserver 116.397 644
Passiver i alt 7.893.991 −65.189
Annexes
31 January 2023