Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

30. rujna 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 841 1 −11 439
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 544 743 −512 17 260
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 234 628 764 6 086
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 310 115 −1 276 11 174
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 642 934 1 417
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 849 −151 −178
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 849 −151 −178
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 486 758 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 280 280 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 32 193 199 1
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 166 500 536 −1 102
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 724 0 44
9 Ostala imovina 351 797 28 945 11 956
Ukupno imovina 8 810 111 23 670 9 072
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 566 012 1 096 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 318 251 −85 138 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 278 454 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 76 352 12 958 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 767 988 89 477 0
  5.1 Opća država 557 240 14 130 0
  5.2 Ostale obveze 210 748 75 347 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 440 293 32 801 22
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 587 177 375
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 790 −550 331
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 790 −550 331
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 189 859 0 4 963
10 Ostale obveze 326 056 −584 182
11 Računi revalorizacije 611 738 0 3 200
12 Kapital i pričuve 114 698 −41 0
Ukupno obveze 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022