Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

30. září 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 841 1 −11 439
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 544 743 −512 17 260
  2.1 Pohledávky za MMF 234 628 764 6 086
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 310 115 −1 276 11 174
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 642 934 1 417
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 849 −151 −178
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 849 −151 −178
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 486 758 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 280 280 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 193 199 1
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Ostatní cenné papíry 166 500 536 −1 102
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 724 0 44
9 Ostatní aktiva 351 797 28 945 11 956
Aktiva celkem 8 810 111 23 670 9 072
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 566 012 1 096 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 318 251 −85 138 0
  2.2 Vkladová facilita 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 278 454 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 76 352 12 958 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 767 988 89 477 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 557 240 14 130 0
  5.2 Ostatní závazky 210 748 75 347 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 440 293 32 801 22
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 587 177 375
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 790 −550 331
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 790 −550 331
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 189 859 0 4 963
10 Ostatní závazky 326 056 −584 182
11 Účty přecenění 611 738 0 3 200
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 698 −41 0
Pasiva celkem 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022