Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

30. september 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 592 841 1 −11 439
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 544 743 −512 17 260
  2.1 Nõuded IMFi vastu 234 628 764 6 086
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 310 115 −1 276 11 174
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 642 934 1 417
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 849 −151 −178
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 849 −151 −178
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 486 758 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 280 280 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 193 199 1
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Muud väärtpaberid 166 500 536 −1 102
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 724 0 44
9 Muud varad 351 797 28 945 11 956
Varad kokku 8 810 111 23 670 9 072
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 566 012 1 096 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 318 251 −85 138 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 278 454 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 76 352 12 958 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 767 988 89 477 0
  5.1 Valitsussektor 557 240 14 130 0
  5.2 Muud kohustused 210 748 75 347 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 440 293 32 801 22
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 587 177 375
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 790 −550 331
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 790 −550 331
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 189 859 0 4 963
10 Muud kohustused 326 056 −584 182
11 Ümberhindluskontod 611 738 0 3 200
12 Kapital ja reservid 114 698 −41 0
Kohustused kokku 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022