SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

30. september 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.841 1 −11.439
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 544.743 −512 17.260
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 234.628 764 6.086
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 310.115 −1.276 11.174
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.642 934 1.417
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.849 −151 −178
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.849 −151 −178
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.120.801 −8.327 0
  5.1 Primære markedsoperationer 4.486 758 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.116.034 −9.366 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 280 280 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.193 199 1
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.109.522 2.581 −9.990
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.943.021 2.045 −8.888
  7.2 Andre værdipapirer 166.500 536 −1.102
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.724 0 44
9 Andre aktiver 351.797 28.945 11.956
Aktiver i alt 8.810.111 23.670 9.072
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.566.012 1.096 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.698.738 −111.665 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 318.251 −85.138 0
  2.2 Indlånsfacilitet 4.378.209 −26.981 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.278 454 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 76.352 12.958 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 767.988 89.477 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 557.240 14.130 0
  5.2 Andre forpligtelser 210.748 75.347 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 440.293 32.801 22
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.587 177 375
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.790 −550 331
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.790 −550 331
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 189.859 0 4.963
10 Andre forpligtelser 326.056 −584 182
11 Revalueringskonti 611.738 0 3.200
12 Kapital og reserver 114.698 −41 0
Passiver i alt 8.810.111 23.670 9.072
Annexes
5 October 2022