Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 09 30
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 592 841 1 −11 439
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 544 743 −512 17 260
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 234 628 764 6 086
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 310 115 −1 276 11 174
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 642 934 1 417
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 849 −151 −178
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 849 −151 −178
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 486 758 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 280 280 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 193 199 1
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 166 500 536 −1 102
8 Valdžios skola eurais 21 724 0 44
9 Kitas turtas 351 797 28 945 11 956
Visas turtas 8 810 111 23 670 9 072
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 566 012 1 096 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 318 251 −85 138 0
  2.2 Indėlių galimybė 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 278 454 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 76 352 12 958 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 767 988 89 477 0
  5.1 Valdžiai 557 240 14 130 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 210 748 75 347 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 440 293 32 801 22
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 587 177 375
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 790 −550 331
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 790 −550 331
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 189 859 0 4 963
10 Kiti įsipareigojimai 326 056 −584 182
11 Perkainojimo sąskaitos 611 738 0 3 200
12 Kapitalas ir rezervai 114 698 −41 0
Visi įsipareigojimai 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022