Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

30.9.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 592 841 1 −11 439
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 544 743 −512 17 260
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 234 628 764 6 086
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 310 115 −1 276 11 174
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 642 934 1 417
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 849 −151 −178
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 849 −151 −178
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 120 801 −8 327 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 486 758 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 116 034 −9 366 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 280 280 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 193 199 1
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 109 522 2 581 −9 990
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 943 021 2 045 −8 888
  7.2 Muut arvopaperit 166 500 536 −1 102
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 724 0 44
9 Muut saamiset 351 797 28 945 11 956
Vastaavaa yhteensä 8 810 111 23 670 9 072
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 566 012 1 096 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 698 738 −111 665 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 318 251 −85 138 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 378 209 −26 981 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 278 454 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 76 352 12 958 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 767 988 89 477 0
  5.1 Julkisyhteisöt 557 240 14 130 0
  5.2 Muut 210 748 75 347 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 440 293 32 801 22
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 587 177 375
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 790 −550 331
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 790 −550 331
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 189 859 0 4 963
10 Muut velat 326 056 −584 182
11 Arvonmuutostilit 611 738 0 3 200
12 Pääoma ja rahastot 114 698 −41 0
Vastattavaa yhteensä 8 810 111 23 670 9 072
Annexes
5 October 2022