Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

23. rujna 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 278 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 527 995 1 415
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 227 778 −2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 300 218 1 417
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 290 −738
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 178 476
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 178 476
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 129 128 −198
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 728 −198
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 125 400 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 992 9 576
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 116 931 4 535
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 949 864 4 170
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 167 067 364
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 680 0
9 Ostala imovina 310 897 5 423
Ukupno imovina 8 777 369 20 488
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 564 916 −4 429
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 810 402 −6 097
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 403 389 −144 681
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 405 190 138 560
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 823 23
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 63 394 −8 849
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 678 511 22 717
  5.1 Opća država 543 110 25 049
  5.2 Ostale obveze 135 401 −2 332
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 407 470 15 596
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 035 −95
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 009 516
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 009 516
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 326 458 1 130
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 739 0
Ukupno obveze 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022