Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

23.9.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 278 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 527 995 1 415
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 227 778 −2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 300 218 1 417
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 290 −738
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 178 476
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 178 476
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 129 128 −198
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 728 −198
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 125 400 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 992 9 576
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 116 931 4 535
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 949 864 4 170
  7.2 Muut arvopaperit 167 067 364
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 680 0
9 Muut saamiset 310 897 5 423
Vastaavaa yhteensä 8 777 369 20 488
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 564 916 −4 429
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 810 402 −6 097
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 403 389 −144 681
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 405 190 138 560
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 823 23
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 63 394 −8 849
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 678 511 22 717
  5.1 Julkisyhteisöt 543 110 25 049
  5.2 Muut 135 401 −2 332
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 407 470 15 596
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 035 −95
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 009 516
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 009 516
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 326 458 1 130
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 739 0
Vastattavaa yhteensä 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022