Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 09 23
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 278 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 527 995 1 415
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 227 778 −2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 300 218 1 417
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 290 −738
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 178 476
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 178 476
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 129 128 −198
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 728 −198
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 125 400 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 992 9 576
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 116 931 4 535
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 949 864 4 170
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 167 067 364
8 Valdžios skola eurais 21 680 0
9 Kitas turtas 310 897 5 423
Visas turtas 8 777 369 20 488
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 564 916 −4 429
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 810 402 −6 097
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 403 389 −144 681
  2.2 Indėlių galimybė 4 405 190 138 560
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 823 23
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 394 −8 849
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 678 511 22 717
  5.1 Valdžiai 543 110 25 049
  5.2 Kiti įsipareigojimai 135 401 −2 332
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 407 470 15 596
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 035 −95
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 009 516
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 009 516
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 326 458 1 130
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 739 0
Visi įsipareigojimai 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022