SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

23. september 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.278 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 527.995 1.415
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 227.778 −2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 300.218 1.417
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 23.290 −738
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.178 476
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.178 476
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.129.128 −198
  5.1 Primære markedsoperationer 3.728 −198
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.125.400 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.992 9.576
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.116.931 4.535
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.949.864 4.170
  7.2 Andre værdipapirer 167.067 364
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.680 0
9 Andre aktiver 310.897 5.423
Aktiver i alt 8.777.369 20.488
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.564.916 −4.429
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.810.402 −6.097
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 403.389 −144.681
  2.2 Indlånsfacilitet 4.405.190 138.560
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.823 23
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 63.394 −8.849
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 678.511 22.717
  5.1 Offentlig forvaltning og service 543.110 25.049
  5.2 Andre forpligtelser 135.401 −2.332
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 407.470 15.596
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.035 −95
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.009 516
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.009 516
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 326.458 1.130
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.739 0
Passiver i alt 8.777.369 20.488
Annexes
27 September 2022