Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

23 septembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 278 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 527 995 1 415
  2.1 Creanțe asupra FMI 227 778 −2
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 300 218 1 417
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 23 290 −738
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 178 476
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 178 476
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 129 128 −198
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 728 −198
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 125 400 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 31 992 9 576
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 116 931 4 535
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 949 864 4 170
  7.2 Alte titluri de valoare 167 067 364
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 0
9 Alte active 310 897 5 423
Total active 8 777 369 20 488
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 564 916 −4 429
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 810 402 −6 097
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 403 389 −144 681
  2.2 Facilitatea de depozit 4 405 190 138 560
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 823 23
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 63 394 −8 849
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 678 511 22 717
  5.1 Administrație publică 543 110 25 049
  5.2 Alte pasive 135 401 −2 332
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 407 470 15 596
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 035 −95
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 009 516
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 009 516
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 326 458 1 130
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 739 0
Total pasive 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022