Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

23. září 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 278 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 527 995 1 415
  2.1 Pohledávky za MMF 227 778 −2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 300 218 1 417
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 290 −738
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 178 476
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 178 476
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 129 128 −198
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 728 −198
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 125 400 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 992 9 576
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 116 931 4 535
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 949 864 4 170
  7.2 Ostatní cenné papíry 167 067 364
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 680 0
9 Ostatní aktiva 310 897 5 423
Aktiva celkem 8 777 369 20 488
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 564 916 −4 429
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 810 402 −6 097
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 403 389 −144 681
  2.2 Vkladová facilita 4 405 190 138 560
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 823 23
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 63 394 −8 849
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 678 511 22 717
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 543 110 25 049
  5.2 Ostatní závazky 135 401 −2 332
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 407 470 15 596
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 035 −95
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 009 516
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 009 516
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 326 458 1 130
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 739 0
Pasiva celkem 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022