Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

23. september 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 278 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 527 995 1 415
  2.1 Nõuded IMFi vastu 227 778 −2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 300 218 1 417
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 290 −738
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 178 476
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 178 476
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 129 128 −198
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 728 −198
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 125 400 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 992 9 576
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 116 931 4 535
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 949 864 4 170
  7.2 Muud väärtpaberid 167 067 364
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 680 0
9 Muud varad 310 897 5 423
Varad kokku 8 777 369 20 488
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 564 916 −4 429
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 810 402 −6 097
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 403 389 −144 681
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 405 190 138 560
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 823 23
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 63 394 −8 849
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 678 511 22 717
  5.1 Valitsussektor 543 110 25 049
  5.2 Muud kohustused 135 401 −2 332
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 407 470 15 596
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 035 −95
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 009 516
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 009 516
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 326 458 1 130
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 739 0
Kohustused kokku 8 777 369 20 488
Annexes
27 September 2022