Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

9. rujna 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 277 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 525 528 1 736
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 227 778 175
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 297 750 1 561
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 815 −1 523
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 530 115
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 530 115
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 129 079 −190
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 680 −189
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 125 400 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −1
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 13 720 −1 068
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 121 512 −866
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 955 256 −1 236
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 166 256 370
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 680 0
9 Ostala imovina 308 979 4 093
Ukupno imovina 8 759 120 2 295
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 573 579 −1 907
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 802 976 95 119
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 806 845 −228 312
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 994 307 323 575
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 824 −143
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 55 929 3 826
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 626 948 −65 259
  5.1 Opća država 472 837 −31 997
  5.2 Ostale obveze 154 111 −33 262
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 447 809 −30 750
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 700 437
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 922 −495
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 922 −495
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 326 082 1 405
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 739 −82
Ukupno obveze 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022