Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 09 09
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 277 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 525 528 1 736
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 227 778 175
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 297 750 1 561
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 815 −1 523
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 530 115
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 530 115
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 129 079 −190
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 680 −189
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 125 400 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −1
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 720 −1 068
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 121 512 −866
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 955 256 −1 236
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 166 256 370
8 Valdžios skola eurais 21 680 0
9 Kitas turtas 308 979 4 093
Visas turtas 8 759 120 2 295
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 573 579 −1 907
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 802 976 95 119
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 806 845 −228 312
  2.2 Indėlių galimybė 994 307 323 575
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 824 −143
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 55 929 3 826
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 626 948 −65 259
  5.1 Valdžiai 472 837 −31 997
  5.2 Kiti įsipareigojimai 154 111 −33 262
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 447 809 −30 750
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 700 437
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 922 −495
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 922 −495
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 326 082 1 405
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 739 −82
Visi įsipareigojimai 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022