Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

9.9.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 277 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 525 528 1 736
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 227 778 175
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 297 750 1 561
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 815 −1 523
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 530 115
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 530 115
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 129 079 −190
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 680 −189
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 125 400 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −1
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 720 −1 068
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 121 512 −866
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 955 256 −1 236
  7.2 Muut arvopaperit 166 256 370
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 680 0
9 Muut saamiset 308 979 4 093
Vastaavaa yhteensä 8 759 120 2 295
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 573 579 −1 907
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 802 976 95 119
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 806 845 −228 312
  2.2 Talletusmahdollisuus 994 307 323 575
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 824 −143
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 55 929 3 826
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 626 948 −65 259
  5.1 Julkisyhteisöt 472 837 −31 997
  5.2 Muut 154 111 −33 262
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 447 809 −30 750
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 700 437
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 922 −495
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 922 −495
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 326 082 1 405
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 739 −82
Vastattavaa yhteensä 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022