SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

9. september 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.277 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 525.528 1.736
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 227.778 175
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 297.750 1.561
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 23.815 −1.523
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.530 115
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.530 115
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.129.079 −190
  5.1 Primære markedsoperationer 3.680 −189
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.125.400 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −1
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.720 −1.068
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.121.512 −866
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.955.256 −1.236
  7.2 Andre værdipapirer 166.256 370
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.680 0
9 Andre aktiver 308.979 4.093
Aktiver i alt 8.759.120 2.295
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.573.579 −1.907
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.802.976 95.119
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.806.845 −228.312
  2.2 Indlånsfacilitet 994.307 323.575
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.824 −143
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 55.929 3.826
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 626.948 −65.259
  5.1 Offentlig forvaltning og service 472.837 −31.997
  5.2 Andre forpligtelser 154.111 −33.262
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 447.809 −30.750
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.700 437
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.922 −495
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.922 −495
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 326.082 1.405
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.739 −82
Passiver i alt 8.759.120 2.295
Annexes
13 September 2022