Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

9 septembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 277 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 525 528 1 736
  2.1 Creanțe asupra FMI 227 778 175
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 297 750 1 561
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 23 815 −1 523
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 530 115
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 530 115
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 129 079 −190
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 680 −189
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 125 400 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −1
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 13 720 −1 068
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 121 512 −866
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 955 256 −1 236
  7.2 Alte titluri de valoare 166 256 370
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 0
9 Alte active 308 979 4 093
Total active 8 759 120 2 295
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 573 579 −1 907
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 802 976 95 119
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 806 845 −228 312
  2.2 Facilitatea de depozit 994 307 323 575
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 824 −143
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 55 929 3 826
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 626 948 −65 259
  5.1 Administrație publică 472 837 −31 997
  5.2 Alte pasive 154 111 −33 262
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 447 809 −30 750
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 700 437
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 922 −495
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 922 −495
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 326 082 1 405
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 739 −82
Total pasive 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022