Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

9. september 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.277 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 525.528 1.736
  2.1 Terjatve do MDS 227.778 175
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 297.750 1.561
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 23.815 −1.523
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.530 115
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.530 115
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.129.079 −190
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.680 −189
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.125.400 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −1
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 13.720 −1.068
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.121.512 −866
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.955.256 −1.236
  7.2 Drugi vrednostni papirji 166.256 370
8 Javni dolg v eurih 21.680 0
9 Druga sredstva 308.979 4.093
Skupaj sredstva 8.759.120 2.295
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.573.579 −1.907
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.802.976 95.119
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.806.845 −228.312
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 994.307 323.575
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.824 −143
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 55.929 3.826
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 626.948 −65.259
  5.1 Sektor država 472.837 −31.997
  5.2 Druge obveznosti 154.111 −33.262
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 447.809 −30.750
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.700 437
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.922 −495
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.922 −495
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 326.082 1.405
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.739 −82
Skupaj obveznosti 8.759.120 2.295
Annexes
13 September 2022