Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

9. září 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 277 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 525 528 1 736
  2.1 Pohledávky za MMF 227 778 175
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 297 750 1 561
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 815 −1 523
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 530 115
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 530 115
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 129 079 −190
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 680 −189
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 125 400 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −1
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 720 −1 068
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 121 512 −866
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 955 256 −1 236
  7.2 Ostatní cenné papíry 166 256 370
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 680 0
9 Ostatní aktiva 308 979 4 093
Aktiva celkem 8 759 120 2 295
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 573 579 −1 907
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 802 976 95 119
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 806 845 −228 312
  2.2 Vkladová facilita 994 307 323 575
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 824 −143
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 55 929 3 826
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 626 948 −65 259
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 472 837 −31 997
  5.2 Ostatní závazky 154 111 −33 262
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 447 809 −30 750
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 700 437
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 922 −495
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 922 −495
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 326 082 1 405
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 739 −82
Pasiva celkem 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022