Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

9. september 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 277 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 525 528 1 736
  2.1 Nõuded IMFi vastu 227 778 175
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 297 750 1 561
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 815 −1 523
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 530 115
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 530 115
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 129 079 −190
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 680 −189
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 125 400 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −1
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 720 −1 068
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 121 512 −866
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 955 256 −1 236
  7.2 Muud väärtpaberid 166 256 370
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 680 0
9 Muud varad 308 979 4 093
Varad kokku 8 759 120 2 295
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 573 579 −1 907
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 802 976 95 119
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 806 845 −228 312
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 994 307 323 575
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 824 −143
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 55 929 3 826
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 626 948 −65 259
  5.1 Valitsussektor 472 837 −31 997
  5.2 Muud kohustused 154 111 −33 262
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 447 809 −30 750
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 700 437
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 922 −495
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 922 −495
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 326 082 1 405
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 739 −82
Kohustused kokku 8 759 120 2 295
Annexes
13 September 2022