Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

22. srpnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 273 −2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 520 267 793
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 226 567 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 293 700 794
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 319 −635
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 230 −105
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 230 −105
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 125 580 61
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 976 60
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 124 603 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 1
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 27 557 −1 245
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 123 301 4 049
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 956 687 2 825
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 166 614 1 224
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 677 0
9 Ostala imovina 309 082 −316
Ukupno imovina 8 768 286 2 599
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 606 761 −1 924
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 605 124 −17 779
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 904 414 −5 886
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 698 545 −11 715
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 165 −178
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 50 945 1 122
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 843 514 8 222
  5.1 Opća država 656 802 10 762
  5.2 Ostale obveze 186 711 −2 540
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 412 133 14 975
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 274 −196
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 997 133
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 997 133
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 324 284 −1 954
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 819 0
Ukupno obveze 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022