SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

22. juli 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.273 −2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 520.267 793
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 226.567 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 293.700 794
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.319 −635
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.230 −105
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.230 −105
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.125.580 61
  5.1 Primære markedsoperationer 976 60
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.124.603 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 1
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.557 −1.245
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.123.301 4.049
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.956.687 2.825
  7.2 Andre værdipapirer 166.614 1.224
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.677 0
9 Andre aktiver 309.082 −316
Aktiver i alt 8.768.286 2.599
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.606.761 −1.924
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.605.124 −17.779
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.904.414 −5.886
  2.2 Indlånsfacilitet 698.545 −11.715
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.165 −178
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 50.945 1.122
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 843.514 8.222
  5.1 Offentlig forvaltning og service 656.802 10.762
  5.2 Andre forpligtelser 186.711 −2.540
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 412.133 14.975
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.274 −196
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.997 133
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.997 133
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 324.284 −1.954
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.819 0
Passiver i alt 8.768.286 2.599
Annexes
26 July 2022