Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

22. juuli 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 273 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 520 267 793
  2.1 Nõuded IMFi vastu 226 567 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 293 700 794
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 319 −635
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 230 −105
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 230 −105
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 125 580 61
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 976 60
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 124 603 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 1 1
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 557 −1 245
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 123 301 4 049
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 956 687 2 825
  7.2 Muud väärtpaberid 166 614 1 224
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 677 0
9 Muud varad 309 082 −316
Varad kokku 8 768 286 2 599
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 606 761 −1 924
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 605 124 −17 779
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 904 414 −5 886
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 698 545 −11 715
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 165 −178
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 50 945 1 122
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 843 514 8 222
  5.1 Valitsussektor 656 802 10 762
  5.2 Muud kohustused 186 711 −2 540
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 412 133 14 975
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 274 −196
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 997 133
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 997 133
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 324 284 −1 954
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 819 0
Kohustused kokku 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022