Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

22. júla 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 273 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 520 267 793
  2.1 Pohľadávky voči MMF 226 567 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 293 700 794
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 319 −635
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 230 −105
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 230 −105
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 125 580 61
  5.1 Hlavné refinančné operácie 976 60
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 124 603 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 1
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 557 −1 245
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 123 301 4 049
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 956 687 2 825
  7.2 Ostatné cenné papiere 166 614 1 224
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 677 0
9 Ostatné aktíva 309 082 −316
Aktíva spolu 8 768 286 2 599
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 606 761 −1 924
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 605 124 −17 779
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 904 414 −5 886
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 698 545 −11 715
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 165 −178
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 945 1 122
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 843 514 8 222
  5.1 Verejná správa 656 802 10 762
  5.2 Ostatné záväzky 186 711 −2 540
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 412 133 14 975
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 274 −196
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 997 133
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 997 133
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 324 284 −1 954
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 819 0
Pasíva spolu 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022