Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

22 iulie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 273 −2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 520 267 793
  2.1 Creanțe asupra FMI 226 567 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 293 700 794
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 319 −635
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 230 −105
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 230 −105
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 125 580 61
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 976 60
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 124 603 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 1
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 27 557 −1 245
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 123 301 4 049
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 956 687 2 825
  7.2 Alte titluri de valoare 166 614 1 224
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 677 0
9 Alte active 309 082 −316
Total active 8 768 286 2 599
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 606 761 −1 924
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 605 124 −17 779
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 904 414 −5 886
  2.2 Facilitatea de depozit 698 545 −11 715
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 165 −178
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 50 945 1 122
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 843 514 8 222
  5.1 Administrație publică 656 802 10 762
  5.2 Alte pasive 186 711 −2 540
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 412 133 14 975
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 274 −196
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 997 133
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 997 133
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 324 284 −1 954
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 819 0
Total pasive 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022