Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

22. července 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 273 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 520 267 793
  2.1 Pohledávky za MMF 226 567 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 293 700 794
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 319 −635
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 230 −105
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 230 −105
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 125 580 61
  5.1 Hlavní refinanční operace 976 60
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 124 603 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 1 1
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 557 −1 245
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 123 301 4 049
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 956 687 2 825
  7.2 Ostatní cenné papíry 166 614 1 224
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 677 0
9 Ostatní aktiva 309 082 −316
Aktiva celkem 8 768 286 2 599
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 606 761 −1 924
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 605 124 −17 779
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 904 414 −5 886
  2.2 Vkladová facilita 698 545 −11 715
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 165 −178
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 50 945 1 122
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 843 514 8 222
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 656 802 10 762
  5.2 Ostatní závazky 186 711 −2 540
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 412 133 14 975
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 274 −196
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 997 133
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 997 133
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 324 284 −1 954
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 819 0
Pasiva celkem 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022