Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 07 22
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 273 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 520 267 793
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 226 567 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 293 700 794
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 319 −635
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 230 −105
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 230 −105
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 125 580 61
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 976 60
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 124 603 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 1 1
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 557 −1 245
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 123 301 4 049
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 956 687 2 825
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 166 614 1 224
8 Valdžios skola eurais 21 677 0
9 Kitas turtas 309 082 −316
Visas turtas 8 768 286 2 599
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 606 761 −1 924
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 605 124 −17 779
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 904 414 −5 886
  2.2 Indėlių galimybė 698 545 −11 715
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 165 −178
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 945 1 122
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 843 514 8 222
  5.1 Valdžiai 656 802 10 762
  5.2 Kiti įsipareigojimai 186 711 −2 540
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 412 133 14 975
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 274 −196
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 997 133
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 997 133
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 324 284 −1 954
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 819 0
Visi įsipareigojimai 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022