Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

22. julij 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.273 −2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 520.267 793
  2.1 Terjatve do MDS 226.567 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 293.700 794
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.319 −635
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.230 −105
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.230 −105
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.125.580 61
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 976 60
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.124.603 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 1
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 27.557 −1.245
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.123.301 4.049
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.956.687 2.825
  7.2 Drugi vrednostni papirji 166.614 1.224
8 Javni dolg v eurih 21.677 0
9 Druga sredstva 309.082 −316
Skupaj sredstva 8.768.286 2.599
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.606.761 −1.924
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.605.124 −17.779
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.904.414 −5.886
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 698.545 −11.715
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.165 −178
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 50.945 1.122
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 843.514 8.222
  5.1 Sektor država 656.802 10.762
  5.2 Druge obveznosti 186.711 −2.540
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 412.133 14.975
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.274 −196
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.997 133
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.997 133
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 324.284 −1.954
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.819 0
Skupaj obveznosti 8.768.286 2.599
Annexes
26 July 2022