Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

22.7.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 273 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 520 267 793
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 226 567 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 293 700 794
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 319 −635
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 230 −105
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 230 −105
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 125 580 61
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 976 60
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 124 603 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 1 1
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 557 −1 245
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 123 301 4 049
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 956 687 2 825
  7.2 Muut arvopaperit 166 614 1 224
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 677 0
9 Muut saamiset 309 082 −316
Vastaavaa yhteensä 8 768 286 2 599
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 606 761 −1 924
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 605 124 −17 779
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 904 414 −5 886
  2.2 Talletusmahdollisuus 698 545 −11 715
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 165 −178
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 50 945 1 122
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 843 514 8 222
  5.1 Julkisyhteisöt 656 802 10 762
  5.2 Muut 186 711 −2 540
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 412 133 14 975
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 274 −196
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 997 133
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 997 133
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 324 284 −1 954
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 819 0
Vastattavaa yhteensä 8 768 286 2 599
Annexes
26 July 2022