Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

20. svibnja 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 331 −135
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 500 353 177
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 220 224 −13
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 280 129 189
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 089 −145
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 399 216
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 399 216
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 199 160 −176
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 319 −176
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 198 841 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 29 873 361
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 114 740 8 818
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 949 440 8 824
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 165 299 −5
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 106 0
9 Ostala imovina 305 968 −5 406
Ukupno imovina 8 814 019 3 710
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 590 934 413
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 679 304 −50 518
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 997 812 −81 759
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 678 938 31 128
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 554 113
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 47 782 1 145
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 825 607 43 545
  5.1 Opća država 660 119 39 459
  5.2 Ostale obveze 165 487 4 087
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 437 161 11 817
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 294 −432
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 579 −123
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 579 −123
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 211 0
10 Ostale obveze 321 279 −2 138
11 Računi revalorizacije 598 893 0
12 Kapital i pričuve 115 977 0
Ukupno obveze 8 814 019 3 710
Annexes
24 May 2022